Konta bankowe · Finanse · MoĹźna oszczędzać i pokonać inflację

Można oszczędzać i pokonać inflację

Opinie (0)

inflacja

Zyski z lokat w drugim kwartale roku zaczęła zżerać inflacja – czyli zamiast zarobków, oszczędzający otrzymywali stratę. Czy to znaczy, że nie ma sensu oszczędzać? Oczywiście, że nie! Warto jednak poszukać bardziej efektywnych niż bankowe lokaty sposobów, przynajmniej do czasu kiedy bankowe depozyty zaczną spełniać swoje zadanie i będą gwarantować bezpieczne zyski (a nie straty).

Analitycy podpowiadają, że są już instrumenty, które pozwalają uzależnić wysokość odsetek od wskaźnika wzrostu cen (czyli inflacji) lub stawki WIBOR, która odzwierciedla koszt pieniądza na rynku międzybankowym.

Po pierwsze, część banków kusi klientów lokatami z oprocentowaniem zmiennym. Idea Bank zaproponował klientom dwuletnią Lokatę Antyinflacyjną o zmiennym oprocentowaniu – to najbardziej nowatorskie (w tej chwili) rozwiązanie bankowe.

 

Idea Bank zobowiązuje się w umowie powiększać wskaźnik inflacji z poprzedniego miesiąca ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny o 1,5 punktu procentowego premii. Dodatkowym bodźcem ma być możliwość cokwartalnego zrywania umowy bez utraty odsetek. Meritum Bank oferuje dwu- i trzyletni depozyt z oprocentowaniem uzależnionym od sześciomiesięcznej stawki WIBOR. Premia wynosi analogicznie 1 i 1,1 punktu procentowego a oprocentowanie jest zmieniane co kwartał.

Lokaty obu banków oparte są na kapitalizacji dziennej - klienci powinni pamiętać o planach Ministerstwa Finansów, które zakładają począwszy od 1 stycznia 2012 r. zmianę zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku określone w ordynacji podatkowej. Od stawek rynku międzybankowego oprocentowanie wybranych lokat uzależniają również Bank BGŻ, Invest-Bank i Santander Consumer Bank. Jednak we wszystkich trzech przypadkach podstawą oprocentowania jest WIBID – stawka niższa od WIBOR.

 

Klient, którego nie przekonuje dość uboga oferta lokat o charakterze antyinflacyjnym, powinien zastanowić się nad ulokowaniem pieniędzy w obligacjach. Konsumenci mogą wybierać zarówno wśród papierów skarbu państwa, jak i notowanych na rynku Catalyst obligacji spółdzielczych, komunalnych oraz korporacyjnych.

Zyskowność cztero- i dziesięcioletnich obligacji emitowanych przez Skarb Państwa uzależniona jest od wskaźnika inflacji. Kupując w tej chwili czteroletnie papiery oprocentowanie w pierwszym (rocznym) okresie odsetkowym wynosi 5 proc. i składa się z 4,5 proc. inflacji oraz 0,5 punktu procentowego marży. Ale już w kolejnych trzech latach marża będzie wyższa, bo wyniesie 2,5 punktu procentowego. W przypadku obligacji emerytalnych (dziesięcioletnich) kupowanych w czerwcu, marża w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 1,25 punktu procentowego ponad kwietniową inflację (4,5 proc. rocznie), a w następnych latach wyniesie 3 punkty procentowe. Z reguły atrakcyjność obligacji skarbowych indeksowanych wzrostem cen rozpoczyna się od drugiego roku, bo wtedy ich marże są znacznie wyższe. Stawka na czteroletnich obligacjach z maja 2010 r. wynosi 6,8 proc., a na dziesięcioletnich 7,3 proc.

Żeby kupować obligacje Skarbu Państwa, nie trzeba mieć nawet rachunku maklerskiego. Ale jeśli chcemy inwestować na rynku Catalyst – taki rachunek będzie niezbędny. Eksperci uprzedzają, że inwestorzy powinni się przygotować na nieco wysiłku (trzeba znać podstawy obrotu, liczenia rentowności inwestycji czy chociażby wybrać, niekoniecznie opierając się wyłącznie na intuicji, moment na zakup papierów). Nagrodą za czas i wysiłek są wyższe od państwowych obligacji odsetki. Przeciętna marża dla obligacji banków spółdzielczych wynosi w tej chwili 3,27 proc. ponad WIBOR 6M. Na obligacjach komunalnych można teoretycznie (bo ciężko kupić na rynku papiery po cenie nominalnej) zarobić o 2,89 punktu procentowego więcej niż wynosi półroczna stawka rynku międzybankowego. Najzyskowniejszą grupą papierów notowanych na Catalyst są obligacje emitowane przez spółki. Jednak dłużne papiery korporacyjne należą do najmniej bezpiecznego rodzaju obligacji detalicznych. 
Opinie, oceny, komentarze (0 odpowiedzi) :

Dodaj swój komentarz »

Skomentuj jako pierwszy!

* = wymagane pole

:

:

:

:


3 + 2 =

Copyright © 2005-2018 Bankowe-Konta.info
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie/rozpowszechnianie artykułów zabronione !