Konta bankowe · Porady · Co robić w sytuacji sporu z bankiem?

Co robić w sytuacji sporu z bankiem?

Opinie (1)

co robić

Po pierwsze, powinniśmy pamiętać o prawie do złożenia reklamacji . To wewnętrzna procedura bankowa, która pozwala – na co wskazuje doświadczenie – rozwiązać wiele problematycznych sytuacji. Czasem jednak bank nie ustępuje, a klient utwierdza się w przekonaniu o swojej racji. Wtedy może szukać pomocy instytucji zewnętrznych.

Eksperci radzą jednak, by przed takim krokiem ponownie przeanalizować wszystkie swoje argumenty: przeczytać umowy, regulaminy , i sprawdzić czy bank postępował zgodnie z nimi, czy też złamał procedury. Statystyki orzeczeń w arbitrażu bankowym przemawiają przeciw klientom. Dwa lata temu na ich rzecz rozpatrzono 245 wniosków, 339 zostało rozpatrzonych na rzecz banków. To oczywiście nie są przygniatające statystyki i dowodzą, że z bankiem można wygrać – ale trzeba być pewnym, że ma się rację. Bo przegrana wiąże się z koniecznością poniesienia opłat za postępowanie.

Arbitraż działa już niemal od dekady przy Związku Banków Polskich . Arbiter powoływany jest przez Zarząd ZBP na czteroletnią kadencję. Główny cel to polubowne rozstrzyganie sporów między bankami a klientami – osobami fizycznymi. Zajmuje się tylko problemami zgłaszanymi przez osoby indywidualne (nie firmy). Górna wartość sporu może wynosić 8 tysięcy złotych (bez odsetek i kosztów dodatkowych). Arbitrażowi podlegają wyłącznie banki, które są członkami ZBP lub złożyły oświadczenie, że poddają się jego rozstrzygnięciom (większość banków należy do ZBP).

Postępowanie zawsze zaczyna się z inicjatywy klienta. Najpierw jednak klient musi złożyć skargę (reklamację) w banku – bo do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub pisemne oświadczenie, że bank w terminie 30 dni nie udzielił odpowiedzi na skargę klienta. Za wniesienie wniosku klient musi wnieść opłatę - 50 zł. W przypadku odrzucenia wniosku połowa tej opłaty jest zwracana. W przypadku wygranej – opłatę zwraca bank, który przegrał sprawę. Z danych Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego wynika, że ponad polowa złożonych wniosków z różnych przyczyn, w tym formalnych, jest odrzucana lub zwracana.

Arbiter ma doprowadzić do ugody. Dopiero, gdy jest ona niemożliwa, sprawa jest rostrzygana na posiedzeniu niejawnym. Średni czas rozpatrywania wniosku to 40 dni. Jeśli klient wygra, bank musi wykonać orzeczenie w ciągu 14 dni od otrzymania wpisu. Nie może się od niego odwołać! Natomiast klient, jeśli nie jest zadowolony z decyzji arbitra, może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

W przypadku wygranej konsumenta bank musi wykonać orzeczenie Arbitra w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wypisu. Orzeczenia Arbitra Bankowego są ostateczne dla banku, ale nie dla konsumenta. Oznacza to, że w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia konsument może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Kolejną instytucją, rozstrzygającą spory między bankami a klientami jest Sąd Polubowny, działający przy Komisji Nadzoru Bankowego. Z jego pomocy możemy skorzystać, gdy czujemy się pokrzywdzeni nie tylko przez bank, ale też np. fundusz inwestycyjny, towarzystwo emerytalne czy ubezpieczyciela – wszystkie podmioty, podlegające nadzorowi Komisji. Postępowanie nie wiąże się z wielkimi kosztami, a przedmiot sporu może mieć wyższą wartość niż w przypadku arbitrażu (minimalna wartość to 500 złotych). Zgodę na postępowanie musi wyrazić zarówno klient jak i instytucja pozwana. Od wyroku Sądu Polubownego nie przysługuje apelacja. Po zatwierdzeniu przez właściwy sąd powszechny jest on traktowany na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

Bank, podobnie jak każdą inną instytucję, można oczywiście pozwać również z powództwa cywilnego. W ten sposób możemy walczyć o np. utracone korzyści, które były skutkiem np. błędnej decyzji instytucji. Ale na taką drogę decydują się nieliczni, ze względu na długi czas postępowania, wysokie koszty i duże ryzyko przegranej, która wiąże się z dodatkowymi kosztami (przegrywający pokrywa koszty procesu i zastępstwa procesowego, zaś banki zatrudniają sztaby prawników i niewątpliwie są mocniejszą stroną w postępowaniu). Choć oczywiście zdarzają się sukcesy klientów indywidualnych w postępowaniu przeciw bankom.
Opinie, oceny, komentarze (1 odpowiedzi) :

Dodaj swój komentarz »
bogdan bogdan
08.11.2017. 17:56

leasing

obsługa tragedia - ,jest problem -przekierunkowanie do obsługi w odziale lub infolini - próby bezkuteczne , nic nie można wyjaśnić poprzez kontakt bezpośredni - odsyłasnie dalej do kogo


Dodaj własną opinie, zadaj pytanie

* = wymagane pole

:

:

:

:


Copyright © 2005-2018 Bankowe-Konta.info
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie/rozpowszechnianie artykułów zabronione !